Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Το αμετάθετο και η εξειδίκευση

Γόρδιος δεσμός το σύστημα μεταθέσεων στις Έ νοπλες Δυνάμεις με χρυσή τομή την εφαρμογή της "ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: