Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

ΕΞΩΔΙΚΟΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ  - ΔΗΛΩΣΙΣ  ΚΑΙ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ

"Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία"

ΕΝΩΠΙΟΝ   ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ.
          ΕΞΩΔΙΚΟΣ   ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ  - ΔΗΛΩΣΙΣ  ΚΑΙ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
                           * * * * * * * * * *

1 .Χαρίκλειας Νικοπούλου, του Βασιλείου, δασκάλας,
2. Μιχαήλ Δανίκα, καθηγητού Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, .
3.Κωνσταντίνου Καραϊσκου του Πέτρου, εκπαιδευτικού- Διευθυντού Εφημερίδος ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ,
4.Ιωάννη Κουριαννίδη του Χαρ. Τραπεζικός,
5. Αθανασίου Τσακνάκη του Αναστασίου, εκπαιδευτικός,
6. Κωνσταντίνου Γκαμπαερίδη του Γεωργίου, επιχειρηματία, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρηματιών Παλλινοστούντων Ν. Εβρου, .
7. Σπυρίδωνος Σταματόπουλου του Αθανασίου, Συνταγ/ρχη ε.α.
8.Αγλαϊας Συμεωνίδου του Γεράσιμου, λογοθεραπεύτριας, 

9. Χριστίνας Τσαμπάζη, Δικηγόρου,

                                         Π Ρ Ο Σ
1. Τον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

2. Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α. 
3. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού 
4. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
5. Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
             * * * * * * * * * * *
  Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2, 3 του Συντάγματος όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 102 Α΄/2.6.2008, ‘’ Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία’’. 3. ‘’ Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Εθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα’’. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του Συντάγματος, τονίζει προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν αρκεί να τηρούνται τυπικά, οι διαδικαστικοί μηχανισμοί της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, εάν και εφ όσον η αληθινή πραγμάτωση, καθημερινά, της λαΪκής κυριαρχίας, υπονομεύεται, νοθεύεται, ή χειραγωγείται, με διάφορες αυταρχικές μεθοδεύσεις, ούτε αρκεί ακόμα η τυπική, ή μεταφυσική αναγωγή όλων των εξουσιών στο Λαό ως πηγή τους, κατά τους ορισμούς της παρ. 3, εάν ο Λαός δεν είναι πραγματικά κυρίαρχος. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 120 του Σ, κατά την οποία ‘’ο σφετερισμός, με οποιοδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
Ο τονισμός στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Σ. Ότι όλες οι εξουσίες υπάρχουν όχι μόνον υπέρ του Λαού, αλλά και του Εθνους, είναι σαφές ότι ως Λαό μεν εννοεί τους Ελληνες πολίτες, ως Εθνος δε εννοεί, όλους τους Ελληνες κατά το γένος. (ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Βελισσάριος Καράκωστας, Επ. Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ).
Σύμφωνα με το άρθρο 45 εδ. α΄ του Συντάγματος, ‘’ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, που τη διοίκηση τους ασκεί η Κυβέρνηση, όπως ο νόμος ορίζει. 

‘’ Σύμφωνα με τις ως άνω συνταγματικά κατοχυρωμένες, και θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, επισημαίνουμε προς όλους τους συναρμόδιους και υπευθύνους τα εξής:
Ενώ στις έως τώρα εγκυκλίους που καθορίζουν τις προϋποθέσεις δια την εισαγωγή μαθητών στα ανώτατα στρατιωτικά ιδρύματα, υπήρχε η προϋπόθεσις του ελληνικού γένους, εν τούτοις από το 2011, η προϋπόθεσις η οποία αποτελεί αναγκαία συνθήκη, δια την πλήρωση του άρθρου 1 του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό, ήτοι την εξασφάλιση της άμυνας της Χώρας, την υπεράσπιση της Εθνικής μας ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας, κατόπιν απαράδεκτων παρεμβάσεων, καινοφανών σε μας τους Έλληνες και δη τους από ημάς στρατιωτικούς έπαυσε να υπάρχει. Η κατάργηση της προϋποθέσεως αυτής, θα οδηγήσει στην ελεύθερη είσοδο ατόμων που δεν είναι Έλληνες στο γένος, που έλαβαν για γνωστούς παλαιοπολιτικούς λόγους την ελληνική υπηκοότητα, και μάλιστα προσωρινά, δεδομένου ότι ο νόμος 3838/2010, (ΦΕΚ Α, 49), που στηρίζει την αντεθνική αυτή μεθόδευση, και η οποία αντιβαίνει προς την παρ. 2 του άρθρου 1 του Συντάγματος, με την υπ αριθ. 350/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων 1Α παρ. 1-3 και 24 του ως άνω Ν. 3838/2010 αντίκεινται στις ως άνω διατάξεις του Συντάγματος, γεγονός το οποίον συνάδει προς την κατά πλειοψηφία βούληση του Ελληνικού λαού.
       Επιπλέον, είναι γνωστό σε όλους ότι η προϋπόθεσις του ελληνικού γένους για την κατάληψη ευαίσθητων θέσεων στην ελληνική (ακόμα) Επικράτεια, προβλέπεται από το Σύνταγμα, αρχής γενομένης από το άρθρο 31 του Συντάγματος, το οποίον ορίζει τα εξής: ‘’ Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί όποιος είναι Έλληνας πολίτης πριν από πέντε τουλάχιστον έτη, έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή………….’’.
Σύμφωνα δε με την διάταξη του άρθρου 49 παρ. 1 του Συντάγματος, η οποία ορίζει ότι: ‘’Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν ευθύνεται οπωσδήποτε για πράξεις που έχει ενεργήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παρά μόνο για εσχάτη προδοσία ή παραβίαση, με πρόθεση, του Συντάγματος’’.
Σύμφωνα με την ελληνική μας συνείδηση, το άρθρο 120 του Συντάγματος, αλλά και το άρθρο 3 του Στρατιωτικού Κανονισμού 20-1 (όρκος Στρατιωτικών), σας ενημερώνουμε ότι, οποιαδήποτε υπογραφή σας επιτρέψει την αντισυνταγματική, εθνομηδενιστική και αντεθνική είσοδο μη Ελλήνων στο γένος στα στρατιωτικά ιδρύματα, θα επιφέρει  κάθε νόμιμη και δίκαιη πράξη ,που θα έχει σαν στόχο να λογοδοτήσετε, στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, για πράξεις που αφορούν μείωση, περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας του γένους των Ελλήνων, καθώς και γιατί, η εν λόγω πράξη μελλοντικά οδηγεί με ακρίβεια στην απώλεια εδαφικής κυριαρχίας, και στοιχειοθετεί την πράξη της εσχάτης προδοσίας.  

Είμεθα σίγουροι, ότι πράττοντας  κατά συνείδηση θα τιμήσετε τον όρκο σας, και θα διαφυλάξετε το γένος των Ελλήνων από οποιανδήποτε ύπουλη νομικίστικη μεθόδευση, η οποία ως στόχο έχει την μείωση του από τους προαιωνίους εχθρούς του.
Επειδή κατ άρθρο 50 του Συντάγματος, ‘’Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει άλλες αρμοδιότητες παρά μόνον όσες του απονέμουν ρητά το Σύνταγμα και οι νόμοι που είναι σύμφωνοι με αυτό’’.
Επειδή Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, γνωρίζετε ότι η εισαγωγή αλλοδαπών αγνώστου, απροσδιορίστου εθνικότητος και φυλής, είναι αντίθετη προς την λαϊκή κυριαρχία, και την εκπεφρασμένη ποικιλοτρόπως βούληση του Ελληνικού λαού,
Σας καλούμε να υπερασπιστείτε τις Ενοπλες Δυνάμεις της πατρίδος μας, των οποίων κατ' επιταγή του Συντάγματος προϊστασθε καθώς και το ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, και πιστεύουμε ότι θα το πράξετε.
        Προς διασαφήνιση των όρων σας επισημαίνω ότι το γένος είναι φυσική πραγματικότης και δεν ταυτίζεται με την υπηκοότητα που είναι κάτι που αλλάζει.
Επισημαίνω προς τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, ότι η υπογραφή τους δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο, αλλά απόδειξη της αποδοχής και της συμφωνίας των, προς το ανοσιούργημα της εισόδου αλλογενών εις τις στρατιωτικές σχολές.
Επειδή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 120 παρ. 2 του Συντάγματος, ορίζονται τα κάτωθι: ‘’ Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων’’, ως επίσης κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου 120 του Συντάγματος, ορίζεται ότι : ‘’ Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος’’.
Επιπλέον σύμφωνα με τον ΣΚ 20-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΡΘΡΟ 5: "Ο διοικητής είναι υπεύθυνος για παν ότι πράττει ή παραλείπει να πράξει”
Κατόπιν των ως άνω ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ  ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΘΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, η εφαρμογή της οποία συνεπιφέρει την ενεργοποίηση του άρθρου 120 παρ. 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία ‘’ Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία ‘’.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, να επιδώσει νόμιμα, προς τον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατοικοεδρεύοντα εις Αθήνα, και επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου αριθ. 7, προς ον αυτή απευθύνεται, προς γνώση των, και δια τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη εις την έκθεση επιδόσεως του.
Επικολλάται ένσημο ΤΠΔΑ 2,30 στον κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011
Οι Δηλούντες και Προσκαλούντες


12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δείτε εδώ:
http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=6848&catID=18&pubID=1

Ανώνυμος είπε...

Κι'αλλα χαρτια ? Ε και ? Και λοιπον τι θα γίνει ? Τι ? Δεν θα κοιμηθουν ολο το βραδυ απο το αγχος ? Το '' γκολ'' σε ολοι την υποθεση ποιο ειναι ? θα περιμένω μια απαντηση ...

''Ενας απογοητευμενος Ενστολος αλλα πανω απ'όλα ΕΛΛΗΝΑΣ ''

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ θερμά όλους τους/τις ανωτέρω επώνυμους/ες Ελληνες (1 εως 9)για την ενέργεια τους αυτή.

"Απ' αυτούς"

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΓΚΟΛ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ,ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΥΤΕ ΧΑΡΤΙΑ.....ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ,ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,ΘΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ,ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ.
ΕΔΩ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΚΟΜΜΑ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ,ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΘΥΣΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΟΠΩΣ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΑΚΗΣ.
ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ ΤΑ ΓΑΛΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ,ΣΚΥΒΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ.....ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΟΡΙΑ....ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΛΙΑΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ.
Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΓΛΥΤΩΣΕΙ....ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ,ΘΑ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΟ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ....
ΕΣΥ ΦΙΛΕ ...ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ. ΚΑΙ ΑΣΤΟΥΣ ΝΑ ΣΟΥ ΚΟΚΚΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

Ανώνυμος είπε...

Ο εβραίος ΑΝΤΙΣΙΩΝΙΣΤΗΣ καθηγητής Ντομέργκ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ότι η ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΙΚΗ βρεφική περιτομή ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ την ορμονική ισορροπία, δημιουργώντας ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ και ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ:
http://www.youtube.com/watch?v=ALtQeVKrMC4

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝΕ
ΟΙ ΨΕΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ....ΒΓΑΛΟΥΝΕ...ΟΛΟΥΣ
ΣΤΟ...ΔΡΟΜΟ ΜΕ ΤΟ...ΖΟΡΙ!!!ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝΕ ΕΠΙΤΗΔΕΣ.
ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ!!! ΜΑ ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ!!
ΜΗΠΩΣ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕΙ Ο....ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!!!ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ..ΝΑ ΠΩ!!

Ανώνυμος είπε...

ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΤΡΑΦΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΟΥΜΟ ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ,Η ΜΚΟ ΑΣΣΑΝΤΕ,ΤΟ ΙΝΤΥΜΕΝΤΙΑ ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ,ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ ,ΘΑ ΣΥΝΤΑΧΘΟΥΝ ΟΙ ΑΓΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΜΑΧΗ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΖ ΤΑΞΕΩΣ 1992

Ανώνυμος είπε...

Και οι πέντε τις ωραίες φάτσες των οποίων βλέπουμε στη φωτογραφία, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ και ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ!!
Ομως έχουσιν γνώση οι φύλακες.....

Νίκος, Σγος (Π.Α) είπε...

Οι Έλληνες, είμαστε πολύ έξυπνοι και πολλά άλλα πλεονεκτήματα αλλά έχουμε δυστυχώς και πολλά άλλα μειονεκτήματα. Μεταξύ αυτών, είμαστε ανενημέρωτοι και ακαλλιέργητοι και κυρίως στρουθοκαμηλιστές, (η στρουθοκάμηλος βάζει το κεφάλι της στην άμμο όταν την κυνηγούν, θεωρώντας ότι επειδή δεν βλέπει τους εχθρούς της δεν την βλέπουν ούτε αυτοί). Εκλέγουμε πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι, ενώ μεταξύ μας συζητάμε, ότι είναι ξενόφερτοι, ότι εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα (βλ. ΗΠΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ) και ενώ εκ των υστέρων αυτό αποδεικνύεται στην πράξη, (βλ. σημερινή κατάσταση της Ελλάδος), «ποιούμε την νήσσα». Οι ηγέτες αυτοί είναι πολύ λογικό να επιλέγουν στην συνέχεια τους συνεργάτες τους μέσα από τον κύκλο των ανθρώπων που μετέχουν στα ίδια συμφέροντα. Αυτοί μπορεί να είναι υπουργοί, Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Εν προκειμένω, μου προκαλεί απορία/εντύπωση πως ο σημερινός Πρωθυπουργός μας προέρχεται από Μητέρα και γιαγιά Εβραία, μεγάλωσε ο ίδιος στις ΗΠΑ εκλέχθηκε Πρωθυπουργός κάνοντας ότι ήταν (ανήθικα) δυνατόν, (το σύνθημα υπάρχουν λεφτά σήμαινε: μην φοβάσαι θα συνεχίσω να σου δίνω χρήματα και να περνάς καλά όπως τώρα) ενώ με το που εκλέχθηκε έκανε δύο (2) βασικές και σημαντικές κινήσεις με τον ίδιο όμως στόχο: α) κατάρριψε την αξιοπιστία της Ελλάδος δηλώνοντας ότι έχουμε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα (που είχαμε αλλά δεν θέλαμε να το δούμε), με αποτέλεσμα να μην μας δανείζει πλέον κανείς ώστε να καταφύγουμε στο (από πολλές πλευρές σωστής κατεύθυνσης) μνημόνιο αλλά όχι και με υποθήκευση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας…. Και β) την απόδοση δικαιώματος του εκλέγειν στους μετανάστες, κατ’ αρχάς σε επίπεδο Δήμων και σε επόμενο επίπεδο σε επίπεδο Κοινοβουλίου. Ποιος λέτε ότι είναι ο στόχος και των δύο κινήσεων που προανέφερα; Μα, η εξουθένωση των Ελλήνων πολιτών σε οικονομικό, ηθικό και πολιτισμικό επίπεδο, (και πολλά άλλα). Μην τα ρίχνουμε όμως κύριοι όλα στους ηγέτες μας για τι όπως και οι (σοφοί) αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν: «κατά τον λαόν και οι άρχοντες» ή με άλλα λόγια: κάθε λαός έχει την ηγεσία που του αξίζει!!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΙΠΠΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ είπε...

Αγαπητοί Υπογράφοντες, φάσγανο αντί "εξωδίκου" χρήζει για τους πέντε κορυφαίους πρωταγωνιστές του ευτελισμού των Ενόπλων Δυνάμεών μας, ακόμη να το εννοήσουμε;

Αμ έπος...

Ανώνυμος είπε...

erxetai h vra

Ανώνυμος είπε...

επανω τους
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ