Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ανακοινώνεται ότι, από τις 03 έως 05 Μαΐου 2011 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος, θα συμμετέχει στις συνόδους της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUMC) και της Στρατιωτικής Επιτροπής (Military Committee) του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες όπως παρακάτω:


α. Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια της συνόδου θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισσαβώνας καθώς και θέματα συνεργασίας στην ανάπτυξη δυνατοτήτων στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας (ΚΠΑΑ).

β. 165η Σύνοδος Στρατιωτικής Επιτροπής (MC).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου θα:

(1) Συζητηθούν θέματα τρεχουσών επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ με έμφαση στις επιχειρήσεις OCEAN SHIELD και ACTIVE ENDEAVOUR.

(2) Συζητηθούν θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δυνατοτήτων σε συνεργασία με τη διοίκηση του SACT (Supreme Allied Command Transformation).

γ. 27η Σύνοδος της Στρατιωτικής Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ουκρανίας (NΑΤΟ Ukraine Council).

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου της NUC θα ανταλλαγούν απόψεις για τη συνεργασία ΝΑΤΟ - Ουκρανίας.

δ. 16η Σύνοδος της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Ρωσίας (NΑΤΟ Russia Council).

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου της NRC θα ανταλλαγούν απόψεις για το στρατηγικό πρόγραμμα συνεργασίας με τη Ρωσία.
ε. 3η Σύνοδος της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Γεωργίας (MC +GEO).

Κατά τη διάρκεια της συνόδου θα συζητηθεί η συνεισφορά της Γεωργίας στις επιχειρήσεις της συμμαχίας.

στ. 1η Σύνοδος της επιτροπής ΝΑΤΟ-Μη ΝΑΤΟϊκών Συμμετεχόντων Κρατών στην Επιχείρηση UNIFIED PROTECTOR (MC with OUP NNCN).

Κατά τη διάρκεια της συνόδου θα συζητηθεί η κατάσταση στη Λιβύη, η πορεία της επιχείρησης UNIFIED PROTECTOR μέχρι τώρα καθώς και συνεργασία του ΝΑΤΟ με τα μη ΝΑΤΟϊκά κράτη που συμμετέχουν σε αυτή.

ζ. 6η Σύνοδος της Επιτροπής ΝΑΤΟ-Μη ΝΑΤΟϊκών Συμμετεχόντων Κρατών στην ISAF (MC with ISAF NNCN).

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα συζητηθούν οι επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν (ISAF) και η πρόοδος της μετάβασης του ελέγχου στις αφγανικές ένοπλες δυνάμεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: