Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Στρατόπεδον κομματάρχη "ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥ"

Τα τελευταία φιλέτα προς εκποίηση για την τοπική αυτοδιοίκηση

ΕΛ. ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: