Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

(Αναφορικά με την κατάθεση νομοσχεδίου προς ψήφιση για την κάρτα του πολίτη και την φοροκάρτα)

ΑΙΤΗΣΗ
(Στοιχεία Αιτούντος)Προς Υπουργείο Εσωτερικών

ΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ…………………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ……………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ……………………………………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………………………………………
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ……………………………………
ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ……………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ………………………………………………………………


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

(ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ).

Εν όψει κατάθεσης του νομοσχεδίου προς ψήφιση για την Κάρτα του Πολίτη, ενημερώνω και γνωστοποιώ προς τους Βουλευτές όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι:

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΩ,
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΥΠΑΧΘΩ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,
ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΣΩ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΜΟΥ.

Η τυχόν δε υποχρεωτική επιβολή της Κάρτας του Πολίτη, θα θεωρηθεί ως εχθρική εις βάρος των πολιτών ενέργεια, και παράβαση των άρθρων 2, 5 παρ. 1 και 4, του Συντάγματος, με συνέπεια την ενεργοποίηση του άρθρου 120 παρ. 4 του Συντάγματος, ώστε να υπερασπίσω το Σύνταγμα, και τα ατομικά και κοινωνικά μου δικαιώματα.

Επίσης με οδηγεί να αντισταθώ και παραβατικά με το Σύνταγμα π.χ. μη κατάθεση της φορολογικής μου δήλωσης από το επόμενο έτος.

Επί πλέον αρνούμαι την παραλαβή της Κάρτας, και δια τα ανήλικα τέκνα μου, των οποίων ασκώ την γονική μέριμνα καθώς αιτούμαι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εφαρμόσει το άρθρο 44,για δημοψήφισμα για το συγκεκριμένο θέμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: