Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΤΟ NDC-GR

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ανάληψη της Δκσης Χερσαίων Δυνάμεων της NRF (NATO Response Force) το 2012, το Στρατηγείο NDC-GR διεξάγει από 02 έως 13 Μαΐου τη 2η φάση της διακλαδικής άσκησης «Steadfast Juncture 2011» (SFJE 11), η οποία αφορά τομείς επιχειρησιακής σχεδίασης (Crisis Response Planning).


Η επιχειρησιακή σχεδίαση πραγματοποιείται παράλληλα με το Επιχειρησιακό Στρατηγείο στο Μπρούνσουμ της Ολλανδίας (JFC Brunssum) και τις άλλες Δκσεις (Ναυτική, Αεροπορική, Ειδικών Επιχσεων κλπ.).

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα συμμετέχει το σύνολο του προσωπικού του NDC-GR, ενώ επί πλέον έχουν διατεθεί από το ΝΑΤΟ:
α. Γερμανός Στρατηγός ε.α, ως Ανώτατος Σύμβουλος (Senior Mentor) του Δκτού του NDC-GR.
β. Ομάδα Εκπαιδεύσης επτά Αξκών από το Διακλαδικό Κέντρο Πολέμου (Joint Warfare Centre – JWC).
γ. Δύο αξιολογητές από τη Δκση Επιχειρησιακής Προετοιμασίας (Operational Preparation Directorate – OPD) του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE).
δ. Οκτώ Αξκοί Σύνδεσμοι από το NDC-GR.

Δεν υπάρχουν σχόλια: