Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Το 2ο Γραφείο..

Παραιτήσεις, Κοπάνες και χρεωστούμενα στους σπουδαστές της ΣΕΘΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: