Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Από την τσέπη τους πληρώνουν τα στελέχη φάρμακα και εξετάσεις

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ

ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ.