Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Βαθιά ανάσα για το ΝΙΜΤΣ

• Με νόμο, το ίδρυμα απαλλάσσεται από τις δαπάνες μισθοδοσίας και συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του, σε συνδυασμό με την εξόφληση-ρύθμιση των οφειλών προς και από αυτό
• Στο παραπέντε βρέθηκε λύση για το ΝΙΜΤΣ, που αντιμετώπιζε οξύτατο πρόβλημα χρηματοδότησης

Με τον νόμο 3943/ 2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 66 της 31ης Μαρτίου, επιλύεται το βασικό πρόβλημα του νοσοκομείου αυτού (ΝΠΔΔ, εποπτευόμενο από το ΥΠΕΘΑ μέσω του ΓΕΣ), που οφειλόταν στο γεγονός ότι το ΝΙΜΤΣ ήταν μέχρι σήμερα το μόνο νοσοκομείο, μεταξύ των στρατιωτικών και πολιτικών νοσοκομείων του Δημοσίου, που κατέβαλλε τη μισθοδοσία όλου του μονίμου πολιτικού προσωπικού (νοσηλευτικού και διοικητικού), των υπηρετούντων ιατρών του ΕΣΥ και των ειδικευομένων, περιλαμβανομένων και των εφημερίων, καθώς επίσης και τις συντάξεις του προσωπικού που προσελήφθη πριν από το 1994.

Αιτιολογική έκθεση

Στην αιτιολογική έκθεση του παραπάνω νόμου αναφέρεται ότι το ΝΙΜΤΣ, όπως όλα τα κρατικά νοσοκομεία, ακολουθεί και εφαρμόζει το κρατικό τιμολόγιο χρεώσεων των νοσηλίων και ιατρικών πράξεων, συμμετέχει στο σύστημα εφημερίας του ΕΚΑΒ σε καθημερινή βάση, διαθέτοντας περί τις 100 κλινές (επί συνόλου 420) και επιβαρύνεται με το κόστος νοσηλείας των διακομιζομένων με το ΕΚΑΒ περιστατικών ατόμων τα οποία είτε διαθέτουν ασφάλιση είτε είναι ανασφάλιστα. Ομοίως, το ΝΙΜΤΣ προβαίνει με δικά του έσοδα σε προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού (μεγάλα και μικρά ιατρικά μηχανήματα), καθώς και στις επισκευές και ανακαινίσεις των κτιρίων του.

Στη συνέχεια της αιτιολογικής εκθέσεως αποκαλύπτονται τα στοιχεία που οδήγησαν το ΝΙΜΤΣ στη γνωστή δυσχερή κατάσταση στην οποία ευρίσκεται σήμερα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι, ενώ η ετήσια δαπάνη για μισθοδοσία και καταβολή συντάξεων ανέρχεται σε 30.195.972 ευρώ, το ΝΙΜΤΣ επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό με μόνο 14.735.515 ευρώ (στοιχεία του 2010). Με άλλα λόγια, η κρατική επιχορήγηση υπολείπεται του 50% της δαπάνης καταβολής μισθοδοσίας και συντάξεων, ενώ σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία καλύπτεται κατά 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το αποτέλεσμα ήταν το ΝΙΜΤΣ, προκειμένου να καλύπτει το υπόλοιπο της μισθοδοσίας και των συντάξεων, να μεταφέρει ποσά που προορίζονται για την πληρωμή των προμηθευτών και να παρατηρείται άνοιγμα στο ισοζύγιο απαιτήσεων και υποχρεώσεων, αναφέρει η έκθεση. Παρακάτω αναφέρεται ότι τα τελευταία 10 χρόνια η χορηγούμενη επιχορήγηση από το υπουργείο Υγείας που προορίζεται για τη μισθοδοσία των ειδικευόμενων ιατρών καλύπτει μικρό μόνο μέρος και όχι το σύνολό της, όπως θα έπρεπε. Το έτος 2010, για παράδειγμα, έναντι της δαπάνης των 5.300.640 ευρώ στην οποία προέβη το Ίδρυμα για τον σκοπό αυτό, του χορηγήθηκαν μόνο 1.212.870 ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν η συσσωρευμένη οφειλή του υπουργείου Υγείας προς το νοσοκομείο να έχει υπολογιστεί στα 22.640.000 ευρώ (διάστημα 2002-2010). Επιπλέον, σημειώνεται αλλού, το ΝΙΜΤΣ δεν έχει συμπεριληφθεί σε ρυθμίσεις χρεών των κρατικών νοσοκομείων και ΝΠΔΔ, οι οποίες έγιναν τα έτη 1999, 2000, 2004 και 2010.

Απαλλαγή

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 9, του άρθρου 43 του παραπάνω νόμου, το ΝΙΜΤΣ απαλλάσσεται από τη δαπάνη μισθοδοσίας των μονίμων υπαλλήλων του, των ιατρών του ΕΣΥ που διορίζονται σε αυτό, των ειδικευόμενων που προσλαμβάνονται, καθώς και από τη δαπάνη συνταξιοδοτήσεως των μονίμων υπαλλήλων που έχουν διορισθεί πριν από την 1.1.1994. Η απαλλαγή αυτή, σε συνδυασμό με την εξόφληση των οφειλών των Ταμείων ή τη ρύθμιση των χρεών του προς τους οφειλέτες του νοσοκομείου και την μερική ανακοστολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών, θα καταστήσει το ΝΙΜΤΣ ένα οικονομικά εύρωστο και πλεονασματικό νοσοκομείο, χωρίς καμία επιχορήγηση από το κράτος, καταλήγει η έκθεση.

Πρόκειται για μια πραγματικά θετική ρύθμιση, η σημασία της οποίας επισκιάσθηκε από τις περικοπές κατά 25% των μερισμάτων που προέ-βλεπε ο ίδιος νόμος και είναι ενδεικτική των θετικών αποτελεσμάτων που μπορεί να επιφέρει η συναίνεση των πολιτικών κομμάτων σε θέματα τέτοιας ζωτικής σημασίας.

Θα πρέπει να τονισθεί εδώ ότι αυτή η ευτυχής -κατά την άποψή μας- κατάληξη ήταν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας και προσπάθειας που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε από τον κ. Κ. Τέγο, διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής μέχρι το 2009, ο οποίος διορίσθηκε το 2010 στη θέση του γενικού διευθυντού του ΝΙΜΤΣ, χωρίς κανένα πολιτικό κριτήριο, όπως λένε οι πληροφορίες μας. Στην προσπάθεια αυτή, πολύτιμη, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, ήταν η συνδρομή του αναπληρωτή εκπροσώπου Τύπου της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κ. Άκη Γεροντόπουλου (ιατρός ο ίδιος και γόνος οικογένειας στρατιωτικού), ο οποίος εργάσθηκε αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά στην προώθηση του όλου θέματος και στην επίτευξη της αναγκαίας πολιτικής συναινέσεως. Φυσικά, ανάλογα εύσημα αξίζουν και στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

(ΚτΕ 07/04/2011 – ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)
(Σ.Λ.)

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΜΑ ΚΑΛΑ!!!
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ 417 ΝΙΜΤΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ??????
Οι στρατιωτικοί έχουν θεμελιώσει ουσιαστικά εμπράγματα δικαιώματα επί του 417 ΝΙΜΤΣ και λόγω της υπαγωγής του στο ΜΤΣ και λόγω του γεγονότος ότι επί δεκαετίες καταβάλλουν επιπρόσθετες σεβαστές μηνιαίες εισφορές υπέρ αυτού, σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού και συνταξιοδοτικού τους βίου (κάτι που δεν συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εργαζομένων). Παρά τούτο, το Δημόσιο το αντιμετώπιζε ως «Δημόσιο Νοσοκομείο» ως προς τις υποχρεώσεις, αλλά ως «μη Δημόσιο Νοσοκομείο» ως προς τα δικαιώματα.
Τώρα, με την επίμαχη τροπολογία, το Δημόσιο καλύπτοντας το κόστος του Προσωπικού, εν μέρει από το ΥΕΘΑ και εν μέρει από το ΥΥ&ΚΑ, θέλει να ισχυροποιήσει την ιδιοκτησιακή του σχέση και να το μεταλλάξει, σε πρώτη φάση, σε καθαρά δημόσιο Νοσοκομείο, δήθεν ανοιχτό σε όλο το Λαό.

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο του κ. Ηλιάδη μάλλον σαν ιδιαίτερα παραπλανητικό μπορεί να κριθεί, αφού τόσο στην εισηγητική έκθεση, όσο και στην τροπολογία του άρθρου 43, δεν αναφέρονται διατάξεις για την βιοσιμότητα και ανάπτυξη του ΝΙΜΤΣ.
Επίσης, κανείς δεν αναφέρει ότι η κύρια γενεσιουργός αιτία των ελλειμάτων και των χρεών του ΝΙΜΤΣ είναι το ίδιο το Δημόσιο που υποχρεώνει το ΝΙΜΤΣ να περιθάλπει ιδιώτες με το υποκοστολογημένο τιμολόγιο των δημοσίων νοσοκομείων, χωρίς να καλύπτει τη διαφορά αυτή με επιχορηγήσεις ή ρυθμίσεις χρεών, όπως έχει αρκετές φορές κάνει στα δημόσια νοσοκομεία.
Ταυτόχρονα το υποχρεώνει να περιθάλπει ανασφάλιστους, χωρίς να του καλύπτει το σχετικό κόστος.
Τόσα χρόνια, αυτές οι διαφορές πληρώνονται από τις υποχρεωτικές κρατήσεις των στρατιωτικών, που κάλυπτουν την κοινωνική πολιτική της Πολιτείας.
Γιατί και με ποιά σκοπιμότητα, επιλεκτικά σταματάνε οι κρατήσεις από τα εν ενεργεία στελέχη της Αεροπορίας?