Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Δημοσίευμα περί εμπόρου ναρκωτικών στη ΣΝΔ

Και ζήσαμε εμείς καλά κι αυτοί... καλύτερα!
Για τις ευθύνες παραβιάσεως, από έναν ναρκομανή μάλιστα, των μέτρων ασφαλείας στη ΣΝΔ ΤΟΥΜΠΕΚΙ ψιλοκομμένο;

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος και Μαργαρίτης Τζίμας προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα το δημοσίευμα περί συλλήψεως εμπόρου ναρκωτικών στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μου:

Ως προς το πρώτο ερώτημα σημειώνονται τα εξής:

Μετά από εξέταση του περιστατικού τόσο από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, όσο και από τα αστυνομικά που ειδοποιήθηκαν να επιληφθούν της υπόθεσης, καθώς ο προσαχθείς στο Α.Τ. Καλλίπολης Πειραιά τυγχάνει ιδιώτης, οι αναγραφόμενες στο δημοσίευμα πληροφορίες για τον τρόπο και το σκοπό εισόδου του ιδιώτη στις εγκαταστάσεις ΣΝΔ, είναι απολύτως ανακριβείς.

Σύμφωνα με δήλωσή του εισήλθε κατά λάθος στον εξωτερικό χώρο της Σχολής (από την Ακτή Ξαβερίου), χωρίς να προσεγγίσει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της. Επιπλέον, από τα στοιχεία της υπόθεσης που έχουν περιέλθει στην κατοχή ΓΕΝ, δεν προκύπτει ούτε ότι ο ανωτέρω ιδιώτης ήταν έμπορος ναρκωτικών, ούτε ότι εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες στη ΣΝΔ, αλλά ούτε και ότι εισήλθε σε κτίρια της ΣΝΔ.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Η ΣΝΔ ανέφερε άμεσα το συμβάν προς το ΓΕΝ.

β. Το ΓΕΝ διαβίβασε το σχετικό έγγραφο της ΣΝΔ προς τον Εισαγγελέα Ναυτοδικείου Πειραιά.

γ. Η ΣΝΔ υπέβαλε με τηλεομοιοτυπία προς το ΓΕΝ τη σχετική αναλυτικότερη ενημερωτική έκθεση του γεγονότος με συνημμένο προς αυτή αντίγραφο βιβλίου συμβάντων του Α.Τ. Καλλίπολης Πειραιώς.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση της ΣΝΔ έκρινε ότι έχουν αναληφθεί εκ μέρους της όλες οι δέουσες ενέργειες για το συμβάν.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα υπογραμμίζεται ότι σε όλες τις Μονάδες των Ε.Δ. έχουν ληφθεί μέτρα για την για την αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης, τόσο στη φάση της πρόληψης, όσο και στη φάση της καταστολής.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται τοξικολογικοί έλεγχοι του προσωπικού καθώς και έκτακτοι έλεγχοι με τη συνδρομή των ειδικά εκπαιδευμένων στρατιωτικών σκύλων και συνοδών.

Ειδικότερα για το έτος 2010 προκύπτουν τα ακόλουθα ανά Γενικό Επιτελείο:

ΓΕΣ: Εντοπίστηκαν είκοσι περιπτώσεις κατοχής ναρκωτικών ουσιών όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

ΓΕΝ: Κατά το έτος 2010 δεν κατεγράφησαν περιπτώσεις εντοπισμού και κατάσχεσης ναρκωτικών ουσιών εντός Πολεμικών Πλοίων/Ναυτικών Υπηρεσιών. Σημειώνεται ωστόσο, ότι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών που είχαν στην κατοχή τους δεκατρία (13) άτομα από το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν., εκτός ναυτικών περιοχών. Η δε κατεχόμενη από αυτούς ποσότητα τέτοιων ουσιών προοριζόταν μόνο για ατομική τους χρήση και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

ΓΕΑ: Κατόπιν ελέγχου ναρκωτικών ουσιών σε Μονάδες της Π.Α., βρέθηκαν θετικοί σε ναρκωτικές ουσίες συνολικά είκοσι πέντε (25) άτομα προσωπικό μόνιμο και μη (ένας Αξκός, τρεις Υπξκοί, έντεκα ΕΠΟΠ και δέκα στρατιώτες). Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές διαταγές.

Ερώτηση 13525/22-03-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με δημοσίευμα εβδομαδιαίας εφημερίδας, αλλά και αναρτήσεις σε διαδικτυακούς τόπους, προ ολίγων εβδομάδων τα ξημερώματα, συνελήφθη μέσα στο χώρο της ΣΝΔ και μάλιστα στους χώρους των θαλάμων της ΣΝΔ, άτομο μη έχον σχέση με τη ΣΝΔ, φερόμενο από το δημοσίευμα ως έμπορος ναρκωτικών με βεβαρυμμένο ποινικό μητρώο. .

Το άτομο αυτό συνελήφθη από την Ναυτονομία και την ΕΛΑΣ και οδηγήθηκε στο Αστ. Τμήμα Καλλίπολης για τα περαιτέρω.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επειδή το συμβάν συνέβη παραμονές των κρίσεων των Αξιωματικών, εδόθη «άνωθεν» εντολή να αποσιωπηθεί παρά την σοβαρότητά του, με σκοπό να μην επηρεαστεί η κρίση - προαγωγή συγκεκριμένων Αξιωματικών.

Επειδή, αν αληθεύει το δημοσίευμα, η παράνομη είσοδος ύποπτου για ναρκωτικά ατόμου μέσα στην ΣΝΔ, συνιστά μείζον γεγονός, το οποίο γεννά εύλογα ερωτήματα τόσο για την ασφάλεια και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, όσο και για την πιθανότητα παράνομης εισόδου «ουσιών» στα στρατόπεδα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Αν αληθεύει το γεγονός της σύλληψης σεσημασμένου για ναρκωτικά ατόμου εντός της ΣΝΔ; Αν ναι, γιατί ένα τόσο σοβαρό γεγονός αποσιωπήθηκε; Σε τι διοικητικές- πειθαρχικές ενέργειες θα προβεί ;

2. Πόσες περιπτώσεις εντοπισμού ναρκωτικών ουσιών κατεγράφησαν μέσα σε στρατιωτικές μονάδες το έτος 2010; Τι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών έχουν κατασχεθεί το 2010; Σε τη ενέργειες έχει προβεί, ή προτίθεται να προβεί για την καταπολέμηση του φαινομένου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαργαρίτης Τζίμας

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: