Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ασκηση Μείζονος Ατυχήματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 11 Απριλίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά άσκηση ευρείας κλίμακας , προκειμένου το Πολεμικό Ναυτικό να ασκηθεί στο συντονισμό....

των εμπλεκομένων υπηρεσιών του ώστε να βελτιστοποιήσει αφενός το επίπεδο εκπαιδεύσεως του προσωπικού του στην αντιμετώπιση περιστατικών μείζονος ατυχήματος και αφετέρου να βελτιστοποιήσει τη συνεργασία του με τους φορείς της πολιτικής προστασίας που δύναται να κληθούν να συνδράμουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις.

Σκοπός της άσκησης ήταν η διατήρηση υψηλής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ατυχημάτων και επικίνδυνων για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις καταστάσεων, εντός των υπηρεσιών του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά.

Ειδικότερα το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε την εκδήλωση πυρκαγιάς σε γειτνιάζουσες εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά και στη συνέχεια επέκταση της εντός της δασώδους περιοχής του Nαυτικού Οχυρού, με αποτέλεσμα την απειλή κτιρίων και των εγκαταστάσεων του ΠΝ, καθώς και του προσωπικού. Εκτελέσθηκαν γυμνάσια αντιμετώπισης πυρκαγιών (κτιρίων, δεξαμενών), δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, εκκενώσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων, μεταφοράς προσωπικού σε ασφαλή περιοχή δια θαλάσσης, μεταφοράς τραυματιών σε νοσοκομεία της περιοχής (ΘΡΙΑΣΙΟ, ΑΤΤΙΚΟ), απομάκρυνσης πλοίων του ΠΝ από τη λιμενολεκάνη Αμφιάλης, ενεργοποίηση δικτύων ψύξεως δεξαμενών καυσίμου, κ.α.

Στην άσκηση πέραν των μονάδων του Πολεμικού Nαυτικού έλαβαν μέρος μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της ασκήσεως πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Γενικής Επιθεώρησης του Πολεμικού Ναυτικού.


Αντιπλοίαρχος Αδαμάντιος Χριστοδούλου ΠΝ
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: