Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

Μεταθέσεις Στρατιωτικών

Σε απάντηση της ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κα Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα την προστασία των οικογενειών των στρατιωτικών, σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μου:

Στην Υπουργική Απόφαση υπό στοιχεία Φ.411/27/81060/Σ.172/9-3-2011 (ΦΕΚ 378) καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια (υπηρεσιακά, κοινωνικά, αντικειμενικά) και τον τρόπο διεξαγωγής των μεταθέσεων των στελεχών των Ε.Δ., τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, η συνυπηρέτηση των συζύγων είναι υποχρεωτική με τη συνδρομή συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Η ίδια Απόφαση ρυθμίζει τη σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Μεταθέσεων των κλάδων.

Σε κάθε περίπτωση αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία πάσης φύσεως κοινωνικά και οικογενειακά θέματα που απασχολούν το στρατιωτικό προσωπικό, ώστε να ενθαρρύνεται η παραμονή του στην ενεργό υπηρεσία.

Ερώτηση 12884/11-03-2011 της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ Α' , 167/24-9-2010), καθορίζονται τα κριτήρια βάση των οποίων θα γίνουν οι μεταθέσεις για το έτος 2011 στα οποία συμπεριλαμβάνονται και κοινωνικά, μεταξύ δε αυτών αναφέρεται και το κριτήριο της συνυπηρέτησης.

Επίσης με το Άρθρο 8 του ίδιου Νόμου, προβλέπεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η συγκρότηση κατά Κλάδο Συμβουλίων Μεταθέσεων και η λειτουργία τους.

Παράλληλα με το Άρθρο 21 του Νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ Α' 224/8-10-2001) προβλέπεται ότι «Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά παρέκκλιση τωνισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγος τους.»

Ακόμα, με το Άρθρο 14, του Νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ Α', 220/20-9-2002), αναφέρεται ρητά ότι: «Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και εξής, υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησης τους για μία τουλάχιστον δεκαετία. Κάθε πράξη που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη ή μεταφορά πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης είναι αυτοδικαίως άκυρη. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται και όσοι μοριοδοτούνται και προσλαμβάνονται, λόγω εντοπιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.»

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να προστατέψετε τις οικογένειες των στελεχών που ο (η) σύζυγος έχει υποχρέωση δεκαετούς παραμονής σε παραμεθόριο περιοχή;

2. Με ποιο τρόπο και μάλιστα εν μέσω οικονομικής κρίσης, θα διασφαλίσετε το δικαίωμα στην εργασία του (της) συζύγου, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων;

3. Έχετε συγκροτήσει τα κατά κλάδο Συμβούλια Μεταθέσεων; Έχετε ορίσει τον τρόπο λειτουργίας τους, παρότι έχουν παρέλθει πέντε μήνες από την ψήφιση του Νόμου 3883/2010; Θα θέσετε χρονικό όριο εντός του οποίου θα διενεργούνται οι συνεδριάσεις των Συμβουλίων για τις τακτικές μεταθέσεις; ή θα αφήσετε τα στελέχη και τις οικογένειες τους να ζουν σε μόνιμη αγωνία;

Η Βουλευτής

Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πού είναι η απάντηση ρε παιδιά; Μάλλον με δήλωση σε κανάλι μοιάζει, παρά με απάντηση που θα έπρεπε να προκύψει από προσεκτική μελέτη του θέματος. Μάλλον είναι δείγμα του πόσο γίνονται όλα στο πόδι και χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τις αγωνίες και τα θέματα που απασχολούν τους στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

Ανώνυμος είπε...

Ρε παιδιά. Αυτό το ενδιαφέρον το έχουν καταλάβει οι στρατιωτικοί. Απο ότι φαίνεται μόνο στο 4ο όροφο πίσω απο τη ξύλινη πόρτα φτάνει. Δε περισσεύει να βγει πιο έξω.
Γιατί δε κάνει ο υπουργός μια δημοσκόπηση να πάρει χαμπάρι τι γίνεται στον έξω κόσμο

Ανώνυμος είπε...

ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΔ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΔ.
Το ΥΕΘΑ εξέδωσε την 9 Μαρ 2011 την υπουργική απόφαση σχετικά με τα κριτήρια τοποθετήσεων-μεταθέσεων των ΕΔ.Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΕΘΑ οι ανακαλούμενοι από την αποστρατεία δεν τοποθετούνται σε θέσεις εξωτερικού,θέσεις ευθύνης,επιχειρησιακής μονάδας κλπ.(Άρθρο 6).Παρότι η υπουργική απόφαση καθορίζει με ακρίβεια και σαφήνεια τα κριτήρια για θέσεις και μεταθέσεις των στελεχών,τοποθετούν απόστρατο της Πολεμικής Αεροπορίας σε Στρατηγείο του ΝΑΤΟ(ΒΕΛΓΙΟ) , στερώντας τη θέση απο αξιόλογους εν ενεργεία Αξιωματικούς.